Anasayfa

"Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an-ı Kerim 
"Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!" Moliera
"Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates 
"Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun
"Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun 
"Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke 
"Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir." Rousseau
"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud 
"Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson 
"Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi 
"İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson 
"Adalet önce devletten gelir." Aristo 
"Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu 
"İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld 
"Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu 
"Devlet halktan mucize beklememelidir. O, halkı kendisine uydurmak için yasalara boyun eğmeyi öğretecektir." Montesquieu 
"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus 
"Adalet olmadan düzen olmaz."Camus
"Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering 
"Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir 
"Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero 
"Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır." Mirabeau 
"Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir."  A. France 
"Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." B. Holiday "Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal 
"Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." H. Clay 
"Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır." Tacitus 
"Doğru olan, haklı olandır." Alexander Pope 
"Suçu toplum hazırlar, suçlu işler." Buckle 
"Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca 
"Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker 
"Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar." Ovidius 
"Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe 
"Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır." H.İbsen 
"Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek" Ulpianus 
"Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz." Napoleon 
"Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır." Sadi 
"Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir." T. Fuller 
"Hak yerini bulur." Anonim 
"Hak gelince batıl gider." Anonim 
"Hak deyince akan sular durur." Anonim 
"Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet" Anonim 
"Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır." Anonim 
"İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır." Anonim 
"Hukuk bir gün herkese lazım olur." Anonim 

       

 

BAĞLANTILAR

Mesleki Kuruluşlar
İstanbul Barosu
Türkiye Barolar Birliği Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Yargı Organları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Sayıştay
Danıştay
Yargıtay
Uyuşmazlık Mahkemesi

Kurumlar
Adalet Bakanlığı
Başbakanlık
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi
Cumhurbaşkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Devlet Meteoroloji İşleri G.M.
Dışişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
İŞKUR
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
KOSGEB
Mahalli İdareler G.M.
Maliye Bakanlığı
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Nüfus Vatandaşlık İşleri G.M.
PTT
Sağlık Bakanlığı
Sivil Havacılık G.M.
Sosyal Güvenlik Kurumu
Tapu ve Kadastro G.M.
TBMM Başkanlığı
T.C.Merkez Bankası
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu G.M.

Önemli Bağlantılar
UYAP
Resmi Gazete